• Plantera träd Snabbvisning
    • Plantera träd Snabbvisning
    • Plantera träd
    • 50,00 kr
    • Genom att plantera ut träd i skogsmark som inte är lönsam att bedriva skogsbruk på ökar vi den biologiska mångfalden och artrikedomen, samt låter träden binda CO2 och hindrar den från att släppas ut i atmosfären. Där varje träd planteras gräver vi ner 0,5 liter biokol och då kan trädets rötter dra nytta av att biokolet håller fukt och näring.…
    • Lägg i varukorg