Plantera träd

50,00 kr

Genom att plantera ut träd i skogsmark som inte är lönsam att bedriva skogsbruk på ökar vi den biologiska mångfalden och artrikedomen, samt låter träden binda CO2 och hindrar den från att släppas ut i atmosfären. Där varje träd planteras gräver vi ner 0,5 liter biokol och då kan trädets rötter dra nytta av att biokolet håller fukt och näring. För att skogen också ska komma att bli nyttig för många olika arter kommer vi att prova att blanda in tex. äppelträd och nötträd i bestånden.

Kategori: