Klimatkompensera inrikesflyg tur och retur

375,00 kr

Denna tjänsten är beräknad på en inrikesresa mellan Bromma och Malmö, tur & retur på 158 KG CO2. Vi ser till att resan blir kompenserad i sin helhet och investerad i vår Climate Invest Mix, som du kan läsa mer om fördelning mellan de olika projekten här.

Beskrivning

Den svenska transportsektorn stod år 2017 för 39 procent av landets totala utsläpp av koldioxid. Räknas även utrikes flyg och sjöfart (avgångar från svenska flygplatser/hamnar till första destination utomlands) in i transportsektorns utsläpp uppgick transportsektorns utsläpp år 2017 till lite mer än hälften (52 procent) av Sveriges totala utsläpp av koldioxid, då inte inräknat upptaget av koldioxid från kolsänkor.

Sverige har en skyldighet att beräkna och rapportera utsläppen av växthusgaser, inklusive koldioxid, till EU och till FN:s klimatkonvention. Transportstyrelsen ansvarar för beräkningar och rapportering av luftfartens utsläpp i och från Sverige. Den officiella klimatstatistiken kan du hitta i SCB:s Statistikdatabas.