OM OSS
CLIMATE INVEST

Men gör någonting åt det då!

Det var faktiskt så allt började. En välmenande kommentar från en kollega som fick oss att ta steget och börja göra någonting aktivt åt miljön och klimatet. Hösten 2018 startades bolaget Climate Invest med syftet att minska människans klimatpåverkan, bidra till en utökad biologisk mångfald och skapa en hållbar framtid för kommande generationer.  

Om vi ska klara Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, måste de genomsnittliga globala utsläppen av koldioxid begränsas till högst 1 ton per person och år.  I Sverige ligger vi idag avsevärt högre än genomsnittet med våra 10 ton per person och år. Vår drivkraft är att hjälpa Sverige nå detta mål, och i de fall utsläppen är oundvikliga – hjälpa våra kunder att klimatkompensera.

Vi på Climate Invest tror på att göra nytta globalt såväl som lokalt. Vi driver ett antal egna projekt som syftar till att reducera och kompensera för utsläppen av koldioxid, samt öka den biologiska mångfalden och artrikedomen. Utöver det stöttar vi en rad noga utvalda globala utsläppsreducerande projekt, som även skapar bättre levnadsförhållanden för människor i utsatta regioner.

Vi håller till på Östgötaslätten där vi driver majoriteten av våra lokala projekt och producerar vår klimatpositiva biokol. 

Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad!

 

VÅRT TEAM

Martin Hök

E-post: [email protected]

Jonas Andersson

E-post: [email protected]

Adán Hultgren

E-post: [email protected]