Insektshotell för biologisk mångfald

Insektshotell för biologisk mångfald

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Uncategorized

Klimatnytta i kombination med biologisk mångfald ger win-win för planeten. Climate Invest återplanterar träd där tex. träd blåst omkull efter en storm. På marker där vi återplanterar skapar vi också nya livsmiljöer för bland annat insekter. Vårt moderna jordbruk och skogsbruk missgynnar tyvärr många arter som i tusentals år anpassat sig till olika livsmiljöer. Att hugga ner skog är ett stort ingrepp i livsmiljön för många arter, men vi som människor kan bidra till att minska skadan genom att tillföra konstgjorda livsmiljöer. Titta på vårat insektshotell. Det är gjort av asp och består av ca 50 hål med olika storlek. Att hålen varierar innebär att olika sorters steklar och solitära bin kommer att kunna lägga ägg och skapa nya generationer. De solitära bina är en mycket viktig pollinatör och många arter är idag starkt missgynnade av vår moderna markanvändning. I helgen kommer insektshotellet vara det första bidraget till vårat projekt “Biotopvård i Öjebro”. Det första insektshotellet är redan tingat, men det är 10 nya pågång i vår fabrik. Om du är intresserad av insekter eller hotade arter så kan du bli “hotellägare” för ett eget insektshotell. Status om projektet “Biotopvård i Öjebro” kommer att återkomma i denna blogg samt som beskrivning på vår hemsida climateinvest.se.

Nästa inläggLäs fler artiklar